فونت فارسی چشمه سری b

توضیحات فونت : فونت فارسی چشمه در حالت های فونت bold و فونت normal موجود می باشد ، فونت فارسی چشمه از سری فونت‌های برنا رایانه که با حرف B شروع می‌شوند می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه