فونت فارسی جدید

توضیحات فونت : فونت فارسی جدید در حالت فونت bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه