فونت فارسی بامشاد

توضیحات فونت : فونت بامشاد در حالت های فونت Normal و فونت Light قابل دریافت می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده