دانلود فونت نازنین تیره

فونت نازنین ( تیره )

توضیحات فونت : فونت فارسی نازنین در حالت تیره یا حالت فونت bold می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

دانلود فونت نازنین

فونت نازنین

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی نازنین – b nazanin

توضیحات فونت : این فونت دارای حالت های bold و معمولی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه