فونت فارسی نازنین سیاه

توضیحات فونت : فونت فارسی نازنین در حالت فونت bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه

فونت فارسی نازنین – b nazanin

توضیحات فونت : این فونت دارای حالت های bold و معمولی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه