فونت فارسی زر – b zar

توضیحات فونت : فونت فارسی زر در حالت های فونت bold و فونت Normal موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه