فونت فارسی مدرن 3

توضیحات فونت : فونت فارسی مدرن 3 از گروه فونت های فارسی مدرن می باشد و سومین نسخه از این فونت می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده