فونت فارسی قنترات

توضیحات فونت : فونت فارسی قنترات در حالت فونت Extra Bold موجود می باید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده