فونت قاسم

توضیحات فونت : فونت قاسم بر اساس فونت یکان طراحی شده است

سیستم عامل : windows

طراح فونت : قاسم نجاری