فونت فارسی لاینر

توضیحات فونت : فونت فارسی لاینر در حالت های فونت Print-out Light و فونت Print-out و فونت Screen Bold و فونت Screen و فونت XL و فونت XXL موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده