فونت فارسی نیل 2

توضیحات فونت : فونت فارسی نیل 2 از خانواده و نسخه اول فونت های فارسی نیل می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا