فونت فارسی پشتو توخالی

توضیحات فونت : فونت فارسی پشتو توخالی از خانواده فونت پشتو و در گروه فونت های ام جی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده