فونت فارسی اریدی نسخ

توضیحات فونت : فونت اریدی نسخ در حالت فونت Black و فونت Bold و فونت Plain موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده