فونت ماجد

توضیحات فونت : ماجد در فارسی به مجید معنی می شود و نام فونت فارسی مجید را نیز می گیرد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده