فونت فارسی متن

توضیحات فونت : فونت متن در حالت های فونت Bold و فونت Light و فونت Medium و Ultra Light آماده استفاده می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده