فونت فارسی کوردوبا

توضیحات فونت : این فونت در حالت های معمولی و Outline یا دو خطی موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده