فونت فارسی صانع ژاله

توضیحات فونت : فونت صانع ژاله اسلاح شده نسخه ابتدایی و با حروف اضافه می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مسعود محمد زاده