فونت فارسی ادوب عربیک

توضیحات فونت : این فونت دارای 4 حالت Bold و BoldItalic و Italic و Regular می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده