فونت فارسی کریم

توضیحات فونت : فونت فارسی کریم در 2 حالت فونت bold و فونت normal موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه