فونت فارسی کودک

توضیحات فونت : فونت فارسی کودک در 2 حالت فونت Outline و فونت bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه