فونت فارسی تیتر – b titr

توضیحات فونت : فونت فارسی تیتر در حالت فونت Bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه