فونت فارسی گراندا

توضیحات فونت : این فونت در حالت های Outline و Shade و معمولی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا