فونت فارسی فراز

توضیحات فونت : این فونت دارای 2 حالت معمولی و Outline می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده