فونت فارسی مدرن 1

توضیحات فونت : فونت فارسی مدرن 1 از گروه فونت های فارسی مدرن می باشد و اولین نسخه این فونت و در حالت ویژه مثلثاتی دارد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده