فونت فارسی سندباد

توضیحات فونت : فونت فارسی سند باد د رحالت های فونت Outline و فونت bold و فونت normal موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده