فونت فارسی تونس

توضیحات فونت : فونت فارسی تونس که در حالت فونت bold و فونت Light و فونت normal قابل دریافت می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا