فونت فارسی طی

توضیحات فونت : فونت طی در حالت فونت Bold و فونت normal موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده