فونت فارسی یکان – b yekan

توضیحات فونت : فونت فارسی یکان ، از سری فونت‌های برنا رایانه که با حرف B شروع می‌شوند .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه