فونت فارسی نگار

توضیحات فونت : فونت فارسی نگار در 2 حالت فونت bold و فونت Regular موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا