فونت فارسی سازه

توضیحات فونت : فونت فارسی سازی در حالت های فونت bold و فونت Light موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده