فونت فارسی تخته

توضیحات فونت : فونت تخته با فونت چوب هم خانواده و از یک گروه می باشد و تنها در کیفیت نگارشی با هم متفاوت می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده