فونت فارسی تیتر توخالی

توضیحات فونت : فونت فارسی تیتر توخالی از خانواده اصلی فونت تیتر در گروه فونت های ام جی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده